Download gì, ở đâu?

Download gì, ở đâu?

Các bản Windows, Office từ MS. Down không mất công tìm -> https://tb.rg-adguard.net/public.php?lang=en-US Các bản Windows, Office từ MS. Down không mất công tìm
Chrome [Browser, Portable] -> https://portableapps.com/apps/internet/google_chrome_portable Trình duyệt Chrome Portable. Dùng trong trường hợp muốn kiểm tra web với phiên bản browser cũ mà không cần cài lại trình duyệt.
Firefox [Browser, Portable] -> https://portableapps.com/apps/internet/firefox_portable hoặc https://sourceforge.net/projects/portableapps/files/Mozilla%20Firefox%2C%20Portable%20Ed./ Trình duyệt Firefox Portable. Dùng trong trường hợp muốn kiểm tra web với phiên bản browser cũ mà không cần cài lại trình duyệt.
[Free] Unikey -> https://www.unikey.org Gõ tiếng việt trên Windows
[Free] Hiren's BootCD PE -> https://www.hirensbootcd.org/ Làm boot CD hoặc USB để khởi động Win10PE và fix lỗi hệ thống.
[Free] Knoppix -> https://www.knopper.net/knoppix/index-en.html Knoppix: HĐH Linux (Debian) khỏi động từ USB cùng một số ứng dụng phổ biết để soạn thảo (Libre Office) và Xem Video
[Free] CrystalDiskInfo (Portable option) -> https://portableapps.com/apps/utilities/crystaldiskinfo_portable Kiểm tra "sức khoẻ" ổ cứng
[Free] EF Autosync (Portable option) -> http://www.efsoftware.com/as/e.htm Đồng bộ, backup dữ liệu
[Free] EF Checksum Manager (Portable option) -> http://www.efsoftware.com/cm/e.htm Kiểm tra, quản lý, tạo checksum cho file, thư mục
[Free] EF Process Manager (Portable option) -> http://www.efsoftware.com/pm/e.htm Thay thế cho Process Manager của Windows, có hỗ trợ chức năng export ra CSV, ...
[Free] EF Startup Manager (Portable option) -> http://www.efsoftware.com/su/e.htm The EF StartUp Manager allows you a simple handling and complete control of applications which starts with Windows. They can insert, temporarly disable or delete with ease new programs. More, the controlled starting mode makes it possible to start the programs in a defined order and optionaly specify a delay between them.
[Free] Glogg -> https://glogg.bonnefon.org/ Ứng dụng đọc log. Chức năng: mở file lớn, hỗ trợ follow, tìm kiếm nội dung trong file. Có phiên bản chạy trên Linux (Debian, Fedora, Ubuntu, ...) và MacOS.
[Free] Ditto - clipboard manager (copy, paste) -> https://ditto-cp.sourceforge.io/ Ditto is an extension to the standard windows clipboard. It saves each item placed on the clipboard allowing you access to any of those items at a later time. Ditto allows you to save any type of information that can be put on the clipboard, text, images, html, custom formats, .....
[Free] Unikey -> https://www.unikey.org Gõ tiếng việt trên Windows
[Free|Pay] Obsidian (Window, Linux, Mac) -> https://obsidian.md/ Ứng dụng hỗ trợ ghi chú có liên kết (tương tự TiddlyWiki), hỗ trợ hiển thị graph liên kết giữa các note. Dạng Knowledge Base, Smart note. Mỗi note là 1 node, có ref đến node khác.
[OpenSource] LogSeq (Window, Linux, Mac) -> https://logseq.com/ Ứng dụng hỗ trợ ghi chú có liên kết (tương tự TiddlyWiki), hiển thị mỗi node giống như wofkflowy.com, hỗ trợ hiển thị graph liên kết giữa các note. Dạng Knowledge Base, Smart note. Mỗi note là 1 node, có ref đến node khác.
[Free] TiddlyWiki desktop và TiddlyWiki (html file) -> https://tiddlywiki.com/static/TiddlyDesktop.html; https://tiddlywiki.com/ TiddlyWiki ứng dụng (file html) hỗ trợ ghi chú có liên kết. Dạng Knowledge Base, Smart note. Mỗi note là 1 node, có ref đến node khác.
TiddlyWiki desktop là ứng dụng desktop hỗ trợ tương tác với file TiddlyWiki (quản lý, hỗ trợ "save" sau khi cập nhật.
[Open Source] TOra -> https://sourceforge.net/projects/tora/; https://tiddlywiki.com/ Ứng dụng kết nối DB và chạy SQL,... thay thế cho các trình quản lý DB Oracle (TOAD và Oracle PL/SQL Developer), MySQL, PostgreSQL,
[Open Source] Java Decompiler (JD Project, Windows, Linux) -> http://java-decompiler.github.io/ Open source Java Decompiler
[Free] dotNET Decompiler (có portable) -> https://www.jetbrains.com/decompiler/ Decompiler for .NET
[Free] Yandex Update -> Go Download bản offline update Yandex

YouTube Tools:

SubTitle Download Online Tool:
- https://savesubs.com/
- https://www.dvdvideosoft.com/online-youtube-subtitles-download (Có hỗ trợ download sub theo thời gian)
- https://downsub.com (có quá trời quảng cáo :D )

Online Tools

Drawing

2D drawing

https://app.diagrams.net/

https://www.autodraw.com/

3D drawing

https://app.sketchup.com/app

QRCode generator

https://www.qr-code-generator.com/

Eng Listening

https://www.youtube.com/watch?v=Xj8nSlxgqhk